ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ ПАКЕТИ

5.580,00  ден./мес.

ШТО Е ОСНОВНИОТ ПАКЕТ?
Основниот Пакет ги содржи сите потребни алатки кои ќе помогнат вашиот сервис/веб страна да бидат функционални и воедно да ви овозможи да започнете да остварувате напредок и ширење на достапноста за вашиот сервис/услуги/продукти на веќе познатите социјални медиуми.

КОИ УСЛУГИ ГИ ДОБИВАМ ДОКОЛКУ АКТИВИРАМ ОСНОВЕН ПАКЕТ?

 • Facebook Fan Страница (креирање и испраќање на една објава на ден)
 • Instagram Business Профил (креирање и испраќање на една објава на ден)
 • Web Push Notifikacii (креирање и испраќање на еден Web Push неделно)
 • Email Newsletter (креирање и испраќање на еден newsletter неделно)
 • Креирање и анализа на Спонзориран Материјал (Реклами) по ваше побарување

КОЛКУ ОБЈАВИ НА ДЕН ДОБИВАМ СО ОСНОВНИОТ ПАКЕТ?

Со основниот пакет имате по 1 ( една ) објава на ден на сите дигитални канали. Објавите се однесуваат во работните денови од Понеделник до Петок, односно за еден месец Вие со основниот пакет би имале најмалку 20 објави.

КОГА И КАКО ДА ДОБИЈАМ ПОПУСТ?

Попустите важат за било кој од понудените пакети. Цената на пакетот се намалува согласно потпишаниот Договор за соработка. Времетраењето и процентите на намалувањето на основната цена се наведени подоле на оваа страница. Секако тука сме да се договориме за било какви дополнителни бенефити и поволности кои би Ви следувале со започнувањето на нашата соработка.

За прецизно и детално објаснување на фукнционалноста и стратегијата на пакетите, ве молиме исконтактирајте не и закажете состанок.

Со Вашите и наши инспиративни идеи крајниот резултат се нашите креативни решенија и Ваш загарантиран успех.

ПОПУСТИ !!!

Со потпишување на договор во траење од 3 месеци добивате  15%  ПОПУСТ.

Со потпишување на договор во траење од 6 месеци добивате  25 %  ПОПУСТ.

Со потпишување на годишен договор ( 12 месеци ) добивате  40%  ПОПУСТ.

9.300,00  ден./мес.

ШТО Е НАПРЕДЕН ПАКЕТ?
Напредниот Пакет ги содржи сите потребни алатки кои ќе помогнат вашиот сервис/веб страна да бидат функционални и воедно да ви овозможи да започнете да остварувате напредок и ширење на достапноста за вашиот сервис/услуги/продукти на веќе познатите социјални медиуми.

КОИ УСЛУГИ ГИ ДОБИВАМ ДОКОЛКУ АКТИВИРАМ НАПРЕДЕН ПАКЕТ?

 • Изработка на бесплатна WЕB страница
 • Facebook Fan Страница (креирање и испраќање на две објави на ден)
 • Instagram Business Профил (креирање и испраќање на две објави на ден)
 • Web Push Notifikacii (креирање и испраќање на две Web Push неделно)
 • Email Newsletter (креирање и испраќање на два newsletter-a неделно)
 • Креирање и анализа на Спонзориран Материјал (Реклами) по ваше побарување

КОЛКУ ОБЈАВИ НА ДЕН ДОБИВАМ СО ОСНОВНИОТ ПАКЕТ?

Со напредниот пакет имате по 2 ( две ) објави на ден на сите дигитални канали. Објавите се однесуваат во работните денови од Понеделник до Петок, односно за еден месец Вие со напредниот пакет би имале најмалку 40 објави.

КОГА И КАКО ДА ДОБИЈАМ ПОПУСТ?

Попустите важат за било кој од понудените пакети. Цената на пакетот се намалува согласно потпишаниот Договор за соработка. Времетраењето и процентите на намалувањето на основната цена се наведени подоле на оваа страница. Секако тука сме да се договориме за било какви дополнителни бенефити и поволности кои би Ви следувале со започнувањето на нашата соработка.

За прецизно и детално објаснување на фукнционалноста и стратегијата на пакетите, ве молиме исконтактирајте не и закажете состанок.

Со Вашите и наши инспиративни идеи крајниот резултат се нашите креативни решенија и Ваш загарантиран успех.

ПОПУСТИ !!!

Со потпишување на договор во траење од 3 месеци добивате 15%ПОПУСТ.

Со потпишување на договор во траење од 6 месеци добивате 25 % ПОПУСТ.

Со потпишување на годишен договор ( 12 месеци ) добивате 40% ПОПУСТ.

13.640,00  ден./мес.

ШТО Е ПРЕМИУМ ПАКЕТ?
Премиум Пакетот ги содржи сите потребни алатки кои ќе помогнат вашиот сервис/веб страна да бидат функционални и воедно да ви овозможи да започнете да остварувате напредок и ширење на достапноста за вашиот сервис/услуги/продукти на веќе познатите социјални медиуми.

КОИ УСЛУГИ ГИ ДОБИВАМ ДОКОЛКУ АКТИВИРАМ ПРЕМИУМ ПАКЕТ?

 • Изработка на бесплатна WЕB страница
 • Facebook Fan Страница (креирање и испраќање на 3+ објави на ден)
 • Instagram Business Профил (креирање и испраќање на 3+ објави на ден)
 • Web Push Notifikacii  (секојдневно креирање и испраќање на Web Push)
 • Email Newsletter (креирање и испраќање на 3+ newsletter-a неделно)
 • 24 часовна подршка за било која од вашите активности (акции, промоции, попусти)
 • Креирање и анализа на Спонзориран Материјал (Реклами) по ваше побарување

КОЛКУ ОБЈАВИ НА ДЕН ДОБИВАМ СО ПРЕМИУМ ПАКЕТ?

Со премиум пакетот имате по 3+ ( три, четири ) објави на ден на сите дигитални канали. Објавите се однесуваат во работните денови од Понеделник до Петок, односно за еден месец Вие со премиум пакетот би имале најмалку 80+ објави.

КОГА И КАКО ДА ДОБИЈАМ ПОПУСТ?

Попустите важат за било кој од понудените пакети. Цената на пакетот се намалува согласно потпишаниот Договор за соработка. Времетраењето и процентите на намалувањето на основната цена се наведени подоле на оваа страница. Секако тука сме да се договориме за било какви дополнителни бенефити и поволности кои би Ви следувале со започнувањето на нашата соработка.

За прецизно и детално објаснување на фукнционалноста и стратегијата на пакетите, ве молиме исконтактирајте не и закажете состанок.

Со Вашите и наши инспиративни идеи крајниот резултат се нашите креативни решенија и Ваш загарантиран успех.

ПОПУСТИ !!!

Со потпишување на договор во траење од 3 месеци добивате 15%ПОПУСТ.

Со потпишување на договор во траење од 6 месеци добивате 25 % ПОПУСТ.

Со потпишување на годишен договор ( 12 месеци ) добивате 40% ПОПУСТ.

Маркетингот од секогаш бил за поврзување на вашиот производ/услуга со публиката/потрошувачите на вистинско место во вистинско време. Денес во сопфатната дигитална ера вистинско место за да се сретнете со посакуваната публика е каде ако не на интернет. Затоа сега е повеќе од потребно да се ориентирате кон дигиталниот маркетинг.

Дигиталниот маркетинг е “модерно“ рекламирање преку дигитални канали, како социјалните медиуми, веб- страници, е-маил, веб-пребарувачи, мобилни апликации … На кратко дигиталниот маркетинг е секоја форма на рекламирање на продукти или услуги која вклучува електронски уред или интернет.

Успешно спроведениот дигитален маркетинг се состои од повеќе стартегии, тактики, алатки и канали од дигиталниот свет како најдобро би можел вашиот бизнис да се поврзе со постојаните, но и потенцијалните клиенти.

Дел од алатките на дигиталниот маркетинг кои ние ви ги нудиме се:

Маркетинг содржина

– креирање на copy-write тексови адаптирани на вашите потреби за зголемување на свесноста на клиентите за вашиот бизнис, производ или услуга

Социјален маркетинг/ маркетинг на социјалните медиуми

– промовирање на вашиот бизнис, производ или услуга на социјални медиуми како Facebook, Instagram, со цел промовирање, продажба и привлекување на клиенти кон вашиот бизнис или вашата веб-страница.

Е-маил маркетинг

– Е-маил маркетингот го користи е-маилот за промоција на производи и услуги, но и за остварување и развивање на комуникација со потенцијалните потрошувачи/клиенти.

Е-маил маркетингот овозможува да се креираат таргетирани и персонализирани пораки до вашите клиенти. Е-маил маркетингот вклучува и претплаќање на Е-весници за постојана комуникација со вашите лојални кленти.

PUSH пораки

– PUSH пораките овозможуваат да се креираат таргетирани и персонализирани пораки до вашите клиенти

Придобивки од дигиталнииот маркетинг:

1. Во моментов дигиталниот маркетинг е најмоќната форма на маркентинг.
2. Користењето на статегиите и тактиките на дигиталниот маркетинг се најекономичниот начин за промовирање на вашиот бизнис.
3. Дигиталниот маркетинг е лесно мерлива форма на маркетинг, како би можеле постојано да го следите вашиот влог и вашиот напредок.
4. Еден од најдобрите бенефити на дигителниот маркетинг е тоа што лесно може да ги таргетирате идеалните клиенти за вашиот бизнис.
5. Денес се повеќе луѓе пред да се одлучат за купување прават онлајн истражување на пазарот.
6. Вашите клиенти се веќе дел од социјалните медиуми, а дигиталниот маркетинг ви овозможува полесно да стапите во контакт со нив.
7. Лесно и брзо може да ги адаптирате вашите стратегии и тактики за да добиете најдобри резултати.

Менаџер на социјални медиуми

Менаџерот на социјални медиуми ги раководи профилите на социјалните медиуми на вашата компанија, преку составување на соодветен распоред на соджините кои ќе се објавуваат на прифилите на социјалните медиуми како клиентите би можеле да бидат во постојат контакт со вас, вашите новости,производи, акции и промоции.